Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych

W przypadku bezpieczeństwa w miejscu pracy i poziomu potencjalnego niebezpieczeństwa pyłów zidentyfikowano trzy klasy pyłów w odniesieniu do zagrożenia zdrowotnego: L (niskie zagrożenie), M (średnie zagrożenie) i H (wysokie zagrożenie). Firma Nilfisk oferuje filtry i urządzenia z certyfikatami w kategoriach L, M i H zgodnie z wyżej wymienionymi europejskimi normami. Firma Nilfisk opracowała również system odpylania w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Warto szczególnie zwrócić uwagę na filtry HEPA i ULPA.

Są to filtry zapewniające wysoką i bardzo wysoką skuteczność (skróty oznaczają odpowiednio High Efficiency Particulate Air i Ultra Low Particulate Air).

Wszystkie filtry Nilfisk-CFM o wysokiej i bardzo wysokiej wydajności filtrowania (znane jako filtry absolutne) są testowane i certyfikowane indywidualnie zgodnie z surową normą EN 1822-1.